EPICTET - MANUALUL

Cuprins / Fragment

Există, într-adevăr, medicamente mai eficiente şi  mai puţin riscante decât cele prescrise de medicii psihiatri. La rândul nostru, cu această carte în mână, putem proclama şi noi, în beneficiul nevroticilor din preajma noastră (şi al propriilor noastre nevroze): „Epictet, nu anti-depresive!” Veţi vedea că funcţionează…

 

Andrei Pleşu

 

Audiobook în lectura lui Victor Rebengiuc.

 

PREŢ: 30,83 lei

CD-ul conţine:

 

  1. „Unele depind de noi, altele nu depind de noi…”

  2. „Renunţă la pofta de a dobândi…”

  3. „Pe oamenii îi tulbură nu ce se întâmplă...”

  4. „Dacă te strigă cârmaciul, aleargă la corabie...”

  5. „Puterea de a vrea sau a nu vrea...”

  6. „Nu l-am pierdut, ci l-am dat îndărăt...”

  7. „Treaba ta este să joci bine...”

  8. „Să ştii că gândul tău ţi-a adus supărarea...”

  9. „Ce vă doriţi mai mult: bani sau un prieten?”

10. „Cu cât se vând lăptucile?”

11. „O ţintă nu e pusă pentru pentru a nu fi văzută...”

12. „Fiecare e făcut pentru altceva...”

13. „Nimeni nu te va vatăma, dacă tu nu o vei vrea...”

14. „Unde şade interesul, se află şi evlavia...”

15. „Întâmplarea nu poate fi nici bună, nici rea...”

16. „Să vorbeşti numai când e necesar şi scurt...”

17. „Nu ştie alte păcate ale mele...”

18. „Când îţi asumi un rol mai presus de puterea sa...”

19. „Să spui despre el ca „Asa i s-a părut”...”

20. „Tu nu eşti nici o proprietate, nici un discurs...”

21. „El se apără şi se păzeşte de parcă ţi-ar fi duşman...”

22. „Ce vreau eu? Să înţeleg natură şi s-o urmez...”

23. „Anytos şi Malitos pot să mă ucidă, dar nu şi vătăma...”

 

 

FRAGMENT

Despre mânie

Cuprins / Fragment

A-ţi opri mâna ridicată să lovească, a-ţi frâna pornirea violentă, a te elibera de mânie - este oare posibil?

Dialogul Despre mânie aşează o oglindă în faţa omului mâniat şi-i arată chipul strâmb şi negru. Un chip care nu mai este al unui om. Ca să nu te pierzi în acest război cu tine însuţi, învaţă să nu-l începi. Este în puterea ta, pentru că „mânia nu îndrăzneşte nimic

singură, ci doar cu acordul sufletului“.

 

Audiobook în lectura lui Victor Rebengiuc.

 

PREŢ: 30,83 lei

CD-ul conţine:

 

  1. „Nici o nenorocire n-a costat mai mult...”

  2. „Un judecător bun condamnă faptele, nu le urăşte...”

  3. „Mânia este o slăbiciune cu voia minţii...”

  4. „Sunt tot atâtea defecte câţi oameni...”

  5. „Dacă mintea însăşi îşi impune râbdarea...”

  6. „Să nu hrănim în ei mânia...”

  7. „Nu putem să revocăm o pedeapsă executată...”

  8. „Suspiciunea nu duce niciodată lipsă de pretexte...”

  9. „Leacul cel mai important este amânarea...”

10. „Este un om meschin cel care întoarce muşcătura...”

11. „Duşmănoasă şi duşmănită...”

12. „Nu este liber prizonier al propriei mânii...”

13. „Măsoară-te pe tine...”

14. „Nu toţi oamenii sunt răniţi în acelaşi loc...”

15. „Interpretarea face ca nişte vorbe să pară ofense...”

16. „Ţine de adevărata măreţie să nu simţi lovitura...”

17. „Lipsa de blândeţe trebuie tratată cu blândeţe...”

18. „Ce obicei rău ţi-ai vindecat azi?”

19. „Rămâi cu bine!”

 

FRAGMENT

Alt timp nu am

Cuprins / Fragment

„Alt timp nu am“ cumprinde textele din Dialogul „Despre scurtimea vietii”. Te îndeamnă să nu uiţi că Tu eşti Beneficiarul final al vieţii şi al timpului tău. Timpul– este singurul bun care-ţi aparţine cu adevărat. Tu alegi ce să faci cu fiecare clipă, cu ce să măsori Timpul acordat Vieţii tale. Poti măsura

în cărţi citite, în articole scrise, în întâlniri de afaceri, în întâlniri cu cei dragi, în sticle băute, în cuie bătute, în zboruri pierdute, în mulţumiri pentru ceea ce ai avut şi ai făcut. Timpul tău este un bun fără de preţ.

 

Audiobook în lectura lui Victor Rebengiuc.

 

PREŢ: 30,83 lei

CD-ul conţine:

 

1. Nu este puţin timpul pe care îl avem, ci mult cel pe care l-am pierdut

2. „Partea din viaţă pe care o trăim cu adevărat este subţire”

3. Niciodată nu ne trece prin minte fragilitatea noastră

4. Acest răstimp pe care raţiunea îl poate prelungi…

5. Omul tânjeşte după lucruri viitoare şi e dezgustat de prezent

6. Nimeni nu te va aduce pe tine înapoi la tine

7. Cea mai mare risipă a vieţii este amânarea

8. Timpul prezent este atît de scurt încît unora li se pare că nu este deloc

9. Oricît de scurtă ar fi viata, ea ajunge din plin

10. Viaţa lor să fie numită o trîndăvie ocupată

11. Nu duc o viaţă tihnită cei ale căror plăceri le dau mult de lucru

12. In nicio epocă nu ne este interzisă intrarea

13. Adunînd toate timpurile într-unul singur, inteleptul îşi face viaţa lungă

14. Cei care uită trecutul şi se tem de viitor au o viaţă foarte scurtă

15 Niciodată nu vor lipsi pricinile de nelinişte

16. E mai bine să-ţi cunoşti socotelile propriei tale vieţi

17. Cât timp sângele este cald...

18. Dar, pe Hercule!

 

FRAGMENT

 

IMPORTANT

Pentru minimum două produse achiziționate prin comandă directă, beneficiați de transport gratuit în țară.

 

În cazul achiziționării direct de la sediul nostru, primiți o reducere de 20% din valoarea totală.

 

 

Rămâi cu bine / dublu CD

Cuprins / Fragment

Aşadar, ce să te îndemn eu acum să faci? Nimic nou, te sfătuiesc însă ceva anume, mai presus de toate: încearcă să înţelegi ce este necesar şi ce este fără rost. Ce este necesar ţi se va oferi de la sine, de pretutindeni, ce e fără rost va trebui în schimb să cauţi mereu cu mari strădanii. Cerinţa naturii este uşor de împlinit şi lesne de atins: sudoarea apare pentru cele de prisos. Ele ne zdrenţuiesc toga, le ne fac să îmbătrînim în cortul nostru ostăşesc, ne aruncă pe ţărmuri străine: ce ne aduce îndestularea se află la îndemînă. Rămîi cu bine.              Seneca

 

Audiobook în lectura lui Victor Rebengiuc.

 

PREŢ: 50,09 lei

CD-ul 1 conţine:

 

1. Scrisoare 1 3:16

2. Scrisoare 4 5:11

3. Scrisoare 7 3:41

4. Scrisoare 9 12:19

5. Scrisoare 13 8:28

6. Scrisoare 14 6:32

7. Scrisoare 19 7:43

8. Scrisoare 23 6:56

9. Scrisoare 28 4:39

10. Scrisoare 31

 

 

FRAGMENT

CD-ul 2 conţine:

 

1. Scrisoare 35 3:08

2. Scrisoare 36 5:22

3. Scrisoare 37 3:12

4. Scrisoare 42 2:52

5. Scrisoare 43 2:05

6. Scrisoare 44 2:42

7. Scrisoare 63 5:26

8. Scrisoare 74 12:34

9. Scrisoare 78 12:04

10. Scrisoare 110 8:50

 

 

FRAGMENT

Despre viaţă fericită

Cuprins / Fragment

Dialogul Despre viaţă fericită este despre Plăcere. Şi o combate. De ce? Ca să nu ne combată ea. Plăcerea dispare imediat ce este atinsă, iar dacă noi ne vom ghida după ea, rătăcirea este sigură. Plăcerea să ne fie un însoţitor, nu călăuză. Să nu ne conducă, ci să ne urmărească.

 

Audiobook în lectura lui Victor Rebengiuc.

 

PREŢ: 30,83 lei

CD-ul conţine:

 

1. Când drumul duce în sensul contrar

2. Când mă gândesc la câte am spus, îi invidiez pe cei muţi

3. Viaţa fericită este energică şi îndrăzneaţă

4. Este fericit omul care…

5. Departe atât de dorinţă, cât şi de teamă

6. Fericit este cel care iubeşte ceea ce are

7. Plăcerea tinde către punctul în care încetează

8. Virtuţile se vor afla acolo unde este acord şi unitate

9. Eu caut ce este bine pentru om, nu pentru pântecele său

10. Tu îmbrăţişezi plăcerea, eu o ţin în frâu

11. Nu le va fi bine, pentru că ceea ce le aduce bucurie nu este un bine

12. Dacă sunt lipsiţi de orice durere, sunt lipsiţi şi de o judecată sănătoasă

13. Preceptele onorabile stau ascunse în interior

14. Nu îşi cumpără plăceri, ci se vinde pe sine plăcerilor

15. Să nu ne lăsăm tulburaţi de inevitabilul

16. Dacă un om s-a aşezat dincolo de dorinţa…

17. Pretinde de la mine să fiu mai bun decât cei răi

18. Mă voi supune tuturor greutăţilor

 

FRAGMENT

M-ai intrebat de ce

Cuprins / Fragment

De ce oamenilor buni li se întâmplă necazuri,

dacă tot există providenţă? Care este Planul?

Dialogul Despre Providenţă îţi oferă răspunsuri

care te pot mulţumi sau nu, dar, dialog fiind, te

invită la replică.

 

Audiobook în lectura lui Victor Rebengiuc.

 

PREŢ: 30,83 lei

CD-ul conţine:

 

1. O lucrare mare sub comanda unei legi eterne

2. Nu este important ce anume suporţi, ci în ce fel

3. Lucrurile ce par rele nu sunt de fapt aşa.

4. Nenorocirea este un prilej de virtute

5. Un curs irevocabil conduce deopotrivă umanul şi divinul

6. Tot ceea ce este bun am aşezat înăuntru

 

FRAGMENT